Asiantuntijapalvelut sisältävät yhdistyksille ja yrityksille pidettävää ohjausta ja neuvontaa liittyen mm. senioreiden kuntoutukseen, kaatumisen ehkäisyyn tai ikäihmisten liikuntaan. Voit tilata esim. tietoiskuja osaksi tapaamista, kokousta tai tapahtumaa. Aihepiiristä riippuen voimme myös kokeilla erilaisia tasapainoharjoituksia tai liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoituksia. Asiantuntijapalveluihin kuuluvat myös erilaiset toimintakyky testaukset kohderyhmälle soveltuen. Lisäksi palveluihin kuuluu erilaisten fysioterapeutin ohjaamien ryhmien, kuten voima- ja tasapainoryhmien järjestäminen.

Asiantuntijapalvelut hoivayksiköille

Erilaisille hoivayksiköille suunnatut palvelut sisältävät mm. asukkaiden arkea aktivoivaa kuntoutusta yksilö- tai ryhmämuotoisesti, ulkoilun tukemista, hoitohenkilökunnan ohjausta ergonomisessa työskentelyssä, asukkaiden toimintakykyarvioita ja liikkumissuunnitelmien luomista. Fysioterapiapalvelut sisältävät myös ohjausta siirtymisen ja liikkumisen apuvälineiden valinnassa, hankinnassa ja käytössä. Oikeat apuvälineet aktivoivat asukasta parhaiten päivittäisissä toiminnoissa, mahdollistavat toimintakyvyn säilymisen ja tukevat henkilökunnan työhyvinvointia. Olen suorittanut myös Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – koulutuksen, mikä antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, nostoihin, potilassiirtoihin ja työkäytäntöjen kehittämiseen.

Olen työskennellyt 10 vuoden ajan erilaisissa ikäihmisten hoitoyksiköissä kunnallisella ja yksityisellä sektorilla. Työkokemuksen myötä erilaisten toimintaympäristöjen ja -tapojen tuntemus on kattavaa. Useissa yksiköissä olen ollut myös mukana kehitystyössä luomassa toimintakykyisempää arkea ikäihmisille. Fysioterapeuttina toimin aina yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa ja pyrin omalla ammattitaidolla tukea hoitohenkilökunnan työtä. Työlläni tarjoan käytännönläheisiä ratkaisuja ongelmatilanteisiin sekä kannustajana aktiivisen hoitoilmapiirin luomisessa. Ota yhteyttä ja luodaan yhdessä aktiivisempaa ikäihmisten hoitoa!

fysioterapia asiantuntija