Fysioterapia kotitalousvähennys

Fysioterapia kotitalousvähennys tulee voimaan 1.1.2024!

Fysioterapeutin kotikäynnit kotitalousvähennyksen piiriin

Fysioterapeutin kotikäynnit tulevat vuoden vaihteen jälkeen kotitalousvähennettäväksi hoito- ja hoivatyöksi. Vuonna 2024 hoito- ja hoivatyöstä saa korotetun vähennyksen. Tältä sivulta löydät lisää tietoa fysioterapian kotitalousvähennyksestä.

Miten, mistä ja kuinka paljon?

Fysioterapia kotitalousvähennys pähkinänkuoressa

01.

Fysioterapeutin kotikäynti

Kotitalousvähennys myönnetään fysioterapeutin kotikäynneistä, mitkä toteutuvat asiakkaan (verovelvollisen) kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Fysioterapia käynnit vastaanotolla tai etäyhteydellä eivät ole korvattavia. Fysioterapian asiakkaana voi olla myös samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Fysioterapian asiakkaana voi siis esimerkiksi olla verovähennystä hakevan asiakkaan puoliso. Fysioterapia voi toteutua myös palvelutalossa asiakkaan omissa tiloissa (huoneessa).

02.

Verovähennys fysioterapeutin kotikäynnistä vanhempien tai isovanhempien luona

Fysioterapia verovähennys on myös mahdollinen silloin, kun fysioterapian asiakkaana on verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhemmat, ottovanhemmat, kasvattivanhemmat tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevat sukulaiset tai edellä mainittujen henkilöiden puolisot.  Fysioterapeutin kotikäynnit toteutuvat em. asiakkaan kotona tai vapaa-ajan asunnossa.

03.

Fysioterapia verovähennyksen suuruus

Verovähennyksen suuruus on vuonna 2024 60% kotona tuotettavan palvelun osuudesta. Verovähennystä ei siis saa kotikäynnin matkakulujen osalta. Korotettu enimmäiskorvaus on vuonna 2024 verovelvollista kohtaan 3500 €/vuosi. Verovelvollisella tulee olla tuloja ja maksettavia veroja sen verran, että niistä tehtävä vähennys on mahdollinen. Kotitalousvähennyksen omavastuu on vuosittain 100€. Kotitalousvähennystä ei saa, jos samaan työsuoritukseen (fysioterapiaan) saa muuta tukea. Näitä ovat mm. omaishoidon tuki, hyvinvointialueen palveluseteli tai vakuutusyhtiön korvaama fysioterapia. 

04.

Palveluntuottajana laillistettu fysioterapeutti

Palveluntuottajana tulee olla laillistettu fysioterapeutti, jolla on 1.1.2024 voimaan astuvan sote-valvontalain mukainen oikeus tuottaa fysioterapiaa. Palveluntuottajan tulee kuulua lisäksi ennakkoperintärekisteriin. Kotikäyntien laskuissa tulee selkeästi erotella fysioterapian palvelun ja matkakulujen osuus.  

Miten kotitalousvähennys vaikuttaa hintoihin?

Fysioterapia kotitalousvähennys Kotikuntoutus Nepin näpit palveluista

Kotikuntoutus Nepin näpit palveluihin kuuluvat 45 min, 60 min ja 75 min kestoiset kotikäynnit. Verovähennyksen suuruus lasketaan palvelun osuudesta, mikä vaihtelee käyntiajan mukaan. Alla olevasta taulukosta näet eri käyntiaikojen palvelun osuudet, matkakulut ja vuonna 2024 saatavan kotitalousvähennyksen suuruuden. Kotitalousvähennyksen saa tulevan verotuksen yhteydessä, eikä sitä vähennetä suoraan fysioterapialaskusta. Viimeisessä sarakkeessa on ilmoitettu asiakkaalle laskennallisesti maksettavaksi tuleva osuus, kun tulevassa verotuksessa saatu vähennys on huomioitu.

Fysioterapia kotikäynnin kesto ja hinta Palvelun osuus (80%) Matkakulut (20%) Fysioterapia kotitalousvähennys (60% palvelusta) Asiakkaan maksama osuus (Matkakulut ja 40% palvelusta)
45 min - 68€ 54,40€ 13,60€ 32,60€ 35,40€
60 min - 79€ 63,20€ 15,80€ 37,90€ 41,10€
75 min - 89€ 71,20€ 17.80€ 42,70€ 46,30€

Fysioterapiaa kotiin senioreille Porvoossa, Askolassa ja Sipoossa!

Fysioterapeutin kotikäynneillä harjoitellaan seniorin kunnon ja tavoitteiden mukaan mm. tasapainoa, liikkuvuutta ja lihaskuntoa.

Fysioterapian tavoitteena on usein myös toimintakyvyn ylläpitäminen, kaatumisten ehkäisy tai arkisten toimien onnistuminen mahdollisimman itsenäisesti.

Tavoitteena on myös aina kannustaa senioria omien voimavarojen mukaan  omatoimiseen harjoitteluun kotikäyntien välillä, jolloin arjen aktiivisuus lisääntyisi.

Kysy lisää kotitalousvähennyksestä tai varaa aika ensikäynnille!