Kulunut kevät toi tullessaan uusia tuulia fysioterapiapalveluihin, kun lähikuntoutus ja kotikäynnit jäivät maaliskuussa tauolle. Nyt kesän alkaessa olen jatkamassa myös kotikäyntejä, mutta fysioterapiapalveluista löytyy myös uusia vaihtoehtoja. Tässä tekstissä esittelen mitä fysioterapiapalvelut senioreille tällä hetkellä sisältävät ja miten huomioin turvallisuuden toiminnassani työskennellessä riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa.

Valmiuslain myötä tauolle jäänyt kotikuntoutus fysioterapeutin kotikäyntien muodossa jatkuu jälleen. Kotikäynneillä harjoittelemme asiakkaan toimintakyvyn ja tavoitteiden mukaan. Fysioterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi jalkojen voimien lisääntyminen, tasapainon varmentuminen tai liikkuvuuksien lisääntyminen. Monipuolinen liikuntaharjoittelu tukee seniorin toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä ehkäisee kaatumisia. Kotikäynneillä noudatan tarkasti THL:n ohjeistuksia käsihygieniasta, turvaväleistä ja hengityssuojainten käytöstä, jotta kuntoutustilanne on turvallinen niin asiakkaalle kuin hänen läheisilleen. Kotikäynneille tullessa pesen ja desinfioin kädet. Käynnin aikana käytän kertakäyttöisiä käsineitä sekä kirurgista suu-nenäsuojainta. Kotikäynneillä käytämme tällä hetkellä hieman tavallista vähemmän erilaisia harjoitusvälineitä. Desinfioin käytettävät harjoitusvälineet aina kotikäyntien välissä ja mahdollisuuksien mukaan en käytä samoja harjoitusvälineitä eri asiakkailla. Omassa arjessa olen edelleen vähentänyt sosiaalisia kontakteja ja seuraan omaa terveydentilaa. Perun kotikäynnin, jos havaitsen vähäisiäkin koronaan viittaavia oireita ja tätä käytäntöä toivon asiakkaidenkin noudattavan. Kotikäyntejä teen Askolan, Porvoon ja Sipoon alueilla.

Virkeyttä ja kuntoa ulkona

Nyt luonnon herätessä ja säiden lämmetessä keskitymme kotikäynneillä myös ulkona tapahtuvaan harjoitteluun aina, kun se on tavoitteiden ja toimintakyvyn kannalta mahdollista. Ulkona pystymme myös huomioimaan turvavälit harjoittelussa helpommin. Ulkona harjoittelu sisältää hieman toiminnallisempaa voima-, tasapaino ja liikkuvuusharjoittelua. Voimme esimerkiksi haastaa tasapainoa liikkumalla erilaisissa maastoissa, vahvistaa lihaksia porraskävelyllä, toteuttaa liikkuvuusharjoituksia puiston penkillä tai kukkia poimien. Ulkona tapahtuva toimintakykyä tukeva harjoittelu pohjautuu kuitenkin aina asiakkaan toimintakykyyn ja fysioterapian tavoitteisiin. Kun käytämme harjoittelun suunnittelussa hieman mielikuvitusta, huomioidaan asiakkaan toiveet ja lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet, syntyy sekä mieltä virkistävä että kuntoa kohottava harjoituskerta.

Etänä mutta läsnä

Fysioterapiapalvelut senioreille sai uusimpana lisänä erilaiset etäkuntoutuspalvelut. Yksilöllinen etäfysioterapia toteutuu reaaliaikaisesti videoyhteydessä ja Navisec Health asiointiohjelman välityksellä. Etäkuntoutuksessa harjoittelemme erillään, mutta kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Etäkuntoutuksesta voit lukea lisää täältä.

Uskon vahvasti, että erilaiset etäkuntoutusratkaisut ovat myös senioreiden fysioterapiapalveluiden nykypäivä ja tulevaisuus. Internetiä aktiivisesti käyttävien eläkeläisten joukko kasvaa vuosi vuodelta ja tietokonetaidot kehittyvät. Monipuoliset ja saavutettavat palvelut helpottavat harjoittelua silloin, kun kotoa lähteminen on vaikeutunut tai asutaan kauempana palveluista. Etänä on hyvin mahdollista toteuttaa senioreiden fysioterapian perustaa eli monipuolista liikuntaharjoittelua, mikä sisältää voima- ja tasapainoharjoittelua. Toki turvallisuus aina huomioiden. Etäfysioterapiapalveluita voidaan toteuttaa täysin omana harjoitusjaksona, jolloin emme kohtaa kasvokkain lainkaan. Tai se voi olla vaihtoehtona fysioterapeutin kotikäynnille esimerkiksi vuoroviikoin.

Osa etäkuntoutusta ovat myös keväällä toteutuneet senioreille suunnatut kotijumpat. Näissä liikuntaryhmissä kymmenet innokkaat jumppaajat ovat saaneet kevään aikana rytmiä, innostusta ja tukea omatoimiseen harjoitteluun. Kotijumpat ovat toteutuneet Facebookissa Kotikuntoutus Nepin näpit -sivulla ja toteutuneiden jumppien tahdissa on voinut jumpata myös täältä internetsivuilta löytyvien tallenteilla.

Näiden kotijumppien jatkoryhmä starttasi viikolla 21 omassa Facebook ryhmässä ja jatkuu aina 4 viikon harjoitusjaksoissa. Jatkoryhmän jumpat on mahdollista saada myös tallenteina sähköpostitse, joten Facebookissa ei ole pakko olla. Jatkoryhmässä keskitymme hieman enemmän lihaskunto- ja tasapainoharjoitteluun ja harjoituskerran pituus kasvoi 45 minuuttiin. Kotijumppien jatkoryhmästä voit lukea lisätietoa täältä. Ryhmään voi liittyä mukaan myös kesken jakson, joten tervetuloa mukaan!

fysioterapiapalvelut seniorit

Kulunut kevät on muuttanut monen arkea ja liikuntatottumuksia. Jos sinulle tai läheisellesi muutokset eivät tällä kertaa ole olleet positiivisia, niin mielelläni autan turvallisesti kohti vetreämpää ja aktiivisempaa kesää. Olethan yhteydessä, jos mietit eri palveluiden sopivuutta itsellesi tai läheisellesi!

Aurinkoisin terveisin,

Neppi

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *